I marts 2001 besøgte den ledende nonne af klostret Shamordino i Kasan Amvrosijområdet, forstanderinde Nikona, Hesbjerg. Hun medbragte Kasan Guds Moders ikonen, som er skabt af nonnerne på klostret, til velsignelse af grundlæggelsen af kirken her.
I kirkens Ikonostase er der en ikon af De Hellige Russiske Martyrer Zar Nikolaj og Hans Familie. Denne er en kopi af en ikon, som under processionen på det 80’ende mindeår for mordet på Familien den 17. juli 1998, viste sig at være mirakelgørende.